• ANAHTAR TESLİM HİZMET TEDARİKİ PROJE YÖNETİMİ

Entegre proje sistem ve hizmet alımı proje yönetimi ve danışmanlık hizmetleri kapsamında, ileri teknoloji  içeren ve uzun süreli savunma ve güvenlik projelerinde,  proje yönetimi hizmetleri, tedarik projeleri danışmanlığı, askeri/teknolojik sertifikasyon hizmetleri, ARGE projeleri danışmanlığı, kalite güvence hizmetleri, işletme hizmetleri, altyapı hizmetleri sağlanmaktadır.

MBA GRUP SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ, MAYIN TEMİZLEME HİZMETİ YÖNETİMİ VE DANIŞMANLIĞI KONUSUNDA UZMANDIR;

Entegre Mayın Temizleme konusunda; Uluslararası Mayın Standartları (GICHD tarafından yayımlanan) (IMAS - International Mine Action Standards (Published by GICHD) ve Standart Uygulama Talimatı (SUT/SOP - Standing Operation Procedures) kurallarına uygun, en etkin yöntemleri kullanarak, maliyet-etkin ve bitirilmesi gereken sürede,  sorunsuz sonuçlandıracak şekilde, mayın temizleme firmalarına profesyonel Danışmanlık ve Proje Desteği vermek üzere teşkilatlandırılmıştır.

MBA Savunma Teknolojileri, teşkilat yapısında bulunan uzun yıllar patlayıcı ve mayınlar konusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzman olarak hizmet vermiş yönetici kadrosu ve çalışanları ile halen Milli Savunma Bakanlığı’nca (MSB) yürütülmekte olan Türkiye-Suriye Sınırı Mayın Temizleme Projesi ile Yurt içi ve Yurt dışındaki  mayınlı ve patlamamış mühimmat (UXO) bulunan sahaların mayınlardan ve patlamamış mühimmattan temizlenmesi için hizmet tedarik projelerinin entegre yönetimini yapmakta ve proje danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bünyesinde Birleşmiş Milletler, NATO, NAMSA, ABD Karargahları ile uzun yıllar Türk Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetlerti Komutanlığı karargahlarında hizmet yapmış görev yapmış proje yönetimnde tecrübeli, güvenlik, patlayıcı madde konularında uzman ve  uluslar arası mayın temizleme sertifikasına sahip tecrübeli mayın temizleme ve köpek eğitim personeli  ile mayın temizleme projelerinin sorunsuz yapılmasına olanak tanıyacak danışmanlık hizmeti vermektedir. 

MAYIN TEMZİLEME PROJESİ YÖNETİMİ VE DANIŞMANLIĞI KONULARINDA KABİLİYETLERİMİZ:

 • Mayınlı arazilerin temizlenmesi projesini, Uluslararası Mayın Faaliyeti Standartlarında (IMAS) önerildiği şekilde gerçekleştirilmesi, bu kapsamdaki faaliyetlerin ihtiyaçlara ve operasyonel şartlara göre dizaynı
 • Mayın temizleme faaliyetlerin emniyetli ve etkili bir şekilde yürütülmesinin sağlanması ve faaliyetlerin planlanması 
 • Standart Uygulama Talimatlarının (Standard Operational Procedures/SOP), teknik hususlarının, güvenlik tedbirleri ile diğer bütün talimatlarının uyumlu olarak sağlanması. Projenin icra edildiği sahada mayın temizleme faaliyetlerinin yönetiminde, mayın temizleme ve kalite yönetimi faaliyetlerinde kara mayınlarının oluşturduğu risk ve tehditlerin en aza indirgenmesi
 • Mayın temizleme yüklenicilerinin mayın temizliği icra edilmesinde kabul görmüş metotları detaylandıracak olan kendi SOP’lerinin hazırlanması veya hazırlanmasında koordinasyon ve yardım 
 • Mayın temizleme kuruluşunun teşkilat ve operasyonel akreditasyon faaliyetlerinin düzenlenmesi, planlanması veya yüklenici firmanın bu faaliyetlerine yardımcı olunması 
 • Mayın temizleme faaliyetlerinin,  Uluslararası Mayın Faaliyeti Standartları (IMAS), yüklenicinin SOP’leri ve sözleşme şartları ile uyumlu olmasının sağlanması.
 • Mayınların kaldırılması ve İmhası
 • Çalışma sahası usullerinin belirlenmesi ve uygulamaya geçirilmesi
 • Proje  yönetiminde  sözleşmede taraf olan her kurum ve kuruluşlar (MSB, diğer ilgili askeri kurumlar, İç İşleri Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İlgili illerin Valilikleri, Yerel Yönetimler ve bölgedeki Jandarma Teşkilatı vb) ile her tür koordinasyon ve kontrolün sürekli sağlanması
 • Mayın temizleme faaliyeti süresince ve sonunda NATO/NAMSA ile kalite kontrol işlemini yapacak bağımsız yüklenici (Independent Validation  and Verification Contractor-IV&V contractor) ile koordinasyon ve işlemlerin kontrol ve denetiminin sorunsuz sağlanması
 • Tıbbi desteğin sağlanması